Deň otcov na bicykloch


Deň otcov na bicykloch – facebook udalosť
Deň otcov na bicykloch je novým podujatím, ktoré má za sebou úspešný prvý ročník. Touto akciou neoslavujeme len rolu otca ako hlavy rodiny, ale predovšetkým jeho rolu učiteľa, ktorý ako prvý učí svoje deti bicyklovať. Podobne ako pri ostatných našich akciách, aj medzinárodný deň otcov oslavujeme na bicykloch spoločnou cyklojazdou, ktorou sa snažíme upozorňovať na ekologické a zdravotné prínosy cyklistiky v meste.

Informácie o trase

Vyrážať budeme v nedeľu 21.6.2015 o 14:30 zo Zámockého parku, podľa nasledujúcej mapky:

trasa cyklojazdy v Pezinku - mapa
Pokračovať budeme po žltej značke cyklotrasy, cez malebný háj vo Viničnom, až sa dostaneme na miesto krstu, teda do polovice novovyznačenej cyklotrasy. Po krste a prípitku si budete môcť vybrať, či chcete prejsť zvyšok cyklotrasy do Senca, alebo navštíviť Cyklokaviareň Háj vo Viničnom, kde nájdete zaslúžený odpočinok :)

miesto krstu - mapa
Celú mapu cyklotrasy si môžete pozrieť aj na veľkej googlemape